OUR TEAM


Area Sr. No. Representative Contact Details

BMC Chawl (Parksite - Vikhroli West) 1 Amin Khot 9920406011
2 Rauf Patel 9321036945
3 Vicky Pathan 9702140123
4 Gurpreet Singh 9819054357

Lower Depo Pada (Parksite - Vikhroli West) 5 Rahim Shaikh 9322507209
6 Tinu Tawadi 9224364402
7 Hanif bhai 9821313255
8 Pravin Bele 9773623212

Ambika Nagar (Parksite - Vikhroli West) 9 Zainul Qureshi 9324403032
10 Gangaram 9892914310

Upper Depo Pada (Parksite - Vikhroli West) 11 Sanjay Parse 9763038510
12 Sushant Jadhav 9867799145
13 Satyanarayan Pal 9321266580
14 Rafique Shaikh 9224282203
15 Anila Savla 9223376376
16 P.S.I. Panindra 9821629033

BMC Buildings (Parksite - Vikhroli West) 17 Yunus Parmar 9322508361
18 Sameer 9820156518
19 Prakash Surane 9821437337
20 Manjeet Kaur 9702057396
21 Raju (Zahir Shaikh) 8080080013
22 Pyaare ( Aslam Patel) 9920162828

Amrut Nagar (Ghatkopar West) 23 Annu Khan 9323036571
  24 Sushant Patkar 9619226863
  25 Farooque Sumra 9821343585

  26 Viral Gandhi 9820991514
  27 Iftekar Shaikh 9821214461
Presidential Tower (Ghatkopar West) 28 Manish 9322668111
  29 Dharmesh Mavani 9820083932
 

Nityanand Nagar (Ghatkopar West) 30 Mithun Sikhane 9920779989
31 Raj Master 8898339031
32 Nazir 9821760271
33 Khurshed Bano 9987475201

Godrej Station side colony, Godrej Creek side colony (Vikhroli East) 34 Mukesh Panchal 9869040940
35 Arun Kokare 9821847473
36 Umesh Pawar 9619923928
37 Ashok Gawande 9819865872
38 Dashrath Tamankar 9870242437

Vikhroli Village (Vikhroli East) 39 Shankar Waradi 9892893780
40 Boney Pereira 9930536573
41 Gretta 9373558692
42 Renuka Rahul 9892984630

Godrej Tower (Vikhroli East) 43 Irfan Ali Shaikh 9820149556

Panthar Nagar (Vikhroli East) 44 Anjaiyya 9892213605

Station Road, (Vikhroli West) 45 Sanjay Karale 9869191745

Powai 46 Prakash Pilke 9867357968
Harun Khan CopyRight © 2013-14